Odwiedź nas
ul. Srebrna 3, Warszawa
Zadzwoń do nas
22 652 20 25
22 654 71 11
Godziny otwarcia
Pn-Pt: 7:00-21:00
Sb: 9:00-13:00

W celu rozpoczęcia rehabilitacji w warunkach domowych należy przedstawić "skierowanie do poradni rehabilitacyjnej w warunkach domowych", oraz w zależności od schorzenia wypis ze szpitala lub dokumentacje medyczną dotyczącą przebiegu choroby.

Do udzielania świadczeń w warunkach rehabilitacji domowej kwalifikuje lekarz poradni rehabilitacyjnej, który po wizycie w domu pacjenta, ustala ogólny program usprawniania leczniczego.

§ 6.

 1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 pkt 2, są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 4 pkt 1, a wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii.
 2. Zabieg fizjoterapeutyczny, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. b tiret drugie, jest udzielany świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
  1. ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  2. ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa, zwanej dalej "skalą opartą na skali Rankina"; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
  3. uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  4. chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  5. chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  6. urazami kończyn dolnych - przez okres do 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  7. osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
 3. Skalę opartą na skali Rankina określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.*

*(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 09 MAJA 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.